مقاله تجزیه و تحلیل شکستگی های مخزن آسماری در چاه ۶۳ میدان نفتی هفتگل

دسته بندي : شیمی نفت گاز

حضور و گسترش شکستگی ها در مخازن کربناته می تواند در افزایش کیفیت مخزنی، تخلخل و تراوایی و تولید از مخزن تاثیر زیادی داشته باشد. در مقاله حاضر، وضعیت توسعه شکستگی های مخزن آسماری میدان نفتی هفتگل مورد بررسی قرار گرفته است.
میدان نفتی هفتگل به لحاظ ساختمانی در محدوده فروافتادگی دزفول واقع شده و دارای یالهای پرشیب و نامتقارن می باشد. بررسی وضعیت لیتولوژیکی و نیز شیب لایه ها، نشانگر مستعد بودن این مخزن برای  عملکرد شکستگی می باشد. بر اساس مقاطع نازک میکروسکپی، تخلخل حاصل از شکستگی، فراوانترین نوع تخلخل در میدان میباشد که در بخش های دولومیتی گسترش بیشتری دارند. بررسی مقادیر هرزروی گل حفاری، مطالعه مغزه ها، اطلاعات دینامیکی مخزن و داده ساختمانی، همگی نشانگر گسترش خوب شکستگی ها در این مخزن می باشند. نتایج تفسیر نمودار تصویری (FMI) چاه ۶۳ واقع در یال شمالی میدان نیز موید این امر می باشد که در آن دو دسته شکستگی با حداکثر شیب ۶۶ درجه و آزیموت S5-15W  و دسته دوم با شیب ۶۰-۵۵ با آزیموت S45W قابل تشخیص است.

کلمات کلیدی: میدان نفتی هفتگل، شکستکی، نمودار تصویری


دسته بندی: شیمی نفت گاز

تعداد مشاهده: 163 مشاهده

کد فایل:5092

انتشار در:۱۳۹۷/۱۱/۳۰

حجم فایل ها:333.8 کیلوبایت

تعداد صفحات: 6

زبان: فارسی

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنگره مخازن شکافدار ایران

فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش

منابع و مآخذ: دارد

جدول و نمودار: دارد

عکس و تصویر: دارد


اشتراک گذاری:
 قیمت: 5,000 2,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل

محصولات مرتبط