فایل های دسته بندی عمران و معماری - صفحه 1

مقاله محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی مناطق مختلف ایران با استفاده از مدل AGA8

مقاله محاسبه ضریب تراکم پذیری گاز طبیعی مناطق مختلف ایران با استفاده از مدل AGA8 | تعداد صفحات: 11 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1386 | محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زمانبندی و کنترل پروژه فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر به روش دکتر گلشنی (EPC)

زمانبندی و کنترل پروژه فاز روشنایی پروژه پل طبقاتی صدر به روش دکتر گلشنی (EPC) | تعداد صفحات: 16 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | فهرست: دارد | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, XLS, MSP

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی

برنامه زمانبندی ساختمان خانه ویلایی یک طبقه با اسکلت فلزی | تعداد صفحات: 39 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد | محتوای فایل: PDF, MSP

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 7 طبقه - 24 ماهه (6 طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی 7 طبقه - 24 ماهه (6 طبقه + پارکینگ) | تعداد صفحات: 20 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: نامشخص

قیمت : 37,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری

مقاله کمی سازی اثرات ایمنی قوس های افقی در راه های دوخطه برون شهری | تعداد صفحات: 17 | زبان: فارسی | سال انتشار: 1396 | محل انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | منابع و مآخذ: دارد | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 97 (کد B)

سوالات آزمون کارشناسی ارشد عمران سال 97 (کد B) | مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد | نوع آزمون: سراسری | گروه تحصیلی: فنی و مهندسی | سال: 1397 | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | پاسخنامه: دارد - کلید تست

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه – ۵ ماهه (۳ طبقه + پارکینگ)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه – ۵ ماهه (۳ طبقه + پارکینگ) | تعداد صفحات: 2 | زبان: فارسی | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 33,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه - 6 ماهه (2 طبقه + زیرزمین)

برنامه زمانبندی ساختمان اسکلت بتنی 3 طبقه - 6 ماهه (2 طبقه + زیرزمین) | تعداد صفحات: نامشخص | زبان: فارسی | فرمت: نامشخص | فهرست: نامشخص | منابع و مآخذ: نامشخص | جدول و نمودار: نامشخص | عکس و تصویر: د...

قیمت : 37,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل