فایل های دسته بندی کسب و کار - صفحه 2

طرح کسب و کار پرورش کفشدوزک حشره خوار

طرح کسب و کار پرورش کفشدوزک حشره خوار | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 10 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح آموزش سبزی کاری

طرح آموزش سبزی کاری | تعداد اسلاید: 67 | زبان: فارسی | قابلیت ویرایش: دارد | فهرست: ندارد | منابع و مآخذ: ندارد | جدول و نمودار: ندارد | عکس و تصویر: دارد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث واحد بسته بندی خرما

طرح احداث واحد بسته بندی خرما | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 18 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش و پرواربندی گوساله

طرح پرورش و پرواربندی گوساله | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 17 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش و نگهداری زنبور عسل

طرح پرورش و نگهداری زنبور عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 16 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش صیفی جات گلخانه ای

طرح پرورش صیفی جات گلخانه ای | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح باغداری و پرورش میوه

طرح باغداری و پرورش میوه | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 18 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش ماهی قزل آلا

طرح پرورش ماهی قزل آلا | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش کرم ابریشم

طرح پرورش کرم ابریشم | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 14 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش گل و گیاهان زینتی

طرح پرورش گل و گیاهان زینتی | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی)

طرح پرورش گل و گیاه در گلخانه (پیتوس و نخل زینتی) | نوع طرح: طرح کسب و کار کشاورزی | تعداد صفحات: 18 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی