فایل های دسته بندی کسب و کار تولیدی - صفحه 1

طرح احداث واحد چاپ و تولید عکس های رنگی و سیاه سفید

طرح احداث واحد چاپ و تولید عکس های رنگی و سیاه سفید | نوع طرح: طرح کسب و کار تولیدی | تعداد صفحات: 16 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تأسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی

طرح تأسیس آموزشگاه هنرهای تجسمی | نوع طرح: طرح کسب و کار تولیدی | تعداد صفحات: 14 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تأسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی

طرح تأسیس آموزشگاه ساخت گل های چینی | نوع طرح: طرح کسب و کار تولیدی | تعداد صفحات: 16 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح کسب و کار تولید داروهای گیاهی

طرح کسب و کار تولید داروهای گیاهی | نوع طرح: طرح کسب و کار تولیدی | تعداد صفحات: 17 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (PDF) غیر قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل