فایل های دسته بندی کسب و کار خدماتی - صفحه 2

طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد

طرح تاسیس آموزشگاه علمی آزاد | نوع طرح: طرح کسب و کار خدماتی | تعداد صفحات: 14 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح تاسیس آموزشگاه کامپیوتر

طرح تاسیس آموزشگاه کامپیوتر | نوع طرح: طرح کسب و کار خدماتی | تعداد صفحات: 13 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی