فایل های دسته بندی کسب و کار صنعتی - صفحه 1

طرح احداث واحد بسته بندی خرما

طرح احداث واحد بسته بندی خرما | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 18 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل

طرح احداث واحد بسته بندی عسل | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 15 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی

طرح احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی گوشت ماهی | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 20 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار

طرح احداث کارخانه فرآوری و بسته بندی آجیل و خشکبار | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 17 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث کارخانه بسته بندی چای تی بگ

طرح احداث کارخانه بسته بندی چای تی بگ | نوع طرح: طرح کسب و کار صنعتی | تعداد صفحات: 17 | سال انتشار: نامشخص | فرمت: (DOC) قابل ویرایش | جدول و نمودار: دارد | عکس و تصویر: ندارد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل